cid:1deeeb3d-7457-4e2e-9ca6-ad90b89c8afa

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Talentis.
Stichting Talentis is een onderwijsorganisatie met 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs. De 12 Katholieke scholen, 3 Protestants Christelijke en 1 Oecumenische school staan verspreid over de gemeenten Vught, Boxtel, 's-Hertogenbosch en Heusden.
Onder het motto "gelukkig leren" en in een veilig klimaat krijgen kinderen de ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en hun talenten te ontwikkelen.
De scholen onderscheiden zich waar gewenst, werken samen en delen expertise waar mogelijk.
De rechtsvoorgangers van Stichting Talentis, Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel, vormen in de nieuwe stichting:
-samen een organisatie met een sterk netwerk van specialisten
-samen een organisatie met meer strategische invloed in de regio
-een organisatie die scholen in kleine kernen kan behouden

Als bestuurders van oorspronkelijk de stichtingen Sint-Christoffel en Leijestroom zijn we trots op de totstandkoming van Stichting Talentis en kijken we met vertrouwen naar de toekomst.
Een heel plezierig schooljaar 2021-2022,
Ton Reijnen