Een school waar iedereen zich thuis voelt!


Stichting Sint-Christoffel is het bevoegd gezag van acht scholen voor Primair Onderwijs in de gemeente Boxtel, waaronder een zevental basisscholen (6 Rooms-Katholieke en één Oecumenische) en één school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Zeven scholen zijn gesitueerd in Boxtel. Eén school is gelegen in het kerkdorp Lennisheuvel. BS St.-Petrus maakt deel uit van de scholen die horen bij Stichting Sint-Christoffel.

Directeur - bestuurder:
Dhr. T. Reijnen

Secretariaat:
Kasteellaan 2
5281 CP BOXTEL
0411-611641

Correspondentieadres:
Postbus 281
5280 AG BOXTEL

E-mail: Info@St-Christoffel.nl


 
Powered by BasisOnline