Informatie m.b.t. Corona virus

Klik hier voor de inventarisatielijst voor ouders met vitale beroepen.
Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen.
 

Geachte ouders / verzorgers,

In navolging van onze brief met betrekking tot het inventariseren van ouders / verzorgers van hen die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, zoals door de overheid aangegeven, geldt het trachten te  organiseren van opvang alleen wanneer beide ouders / verzorgers werkzaam zijn binnen een genoemd cruciaal beroep.

Graag hiermee rekening houden wanneer u de school informeert.

Met vriendelijke groet,

Karin Bierens